Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut hovedkortet

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Frontramme

  3. SSD

  4. WLAN

  5. Minnemodul

  6. Utvidelseskort

  7. Kjøledeksel

  8. Varmeavlederenhet

  9. Prosessor

 3. Slik tar du ut I/O-paneldekselet:
  1. Koble kabelen fra hovedkortet [1]
  2. Fjern (6-32x6.35)-skruen som fester I/O-paneldekselet til datamaskinen [2].
  3. Skyv ut I/O-paneldekselet [3].Figuren viser hvordan du fjerner skruen som fester I/O-paneldekselet til datamaskinen.
 4. Ta ut og koble fra strømkabelen til harddisken, datakabelen til harddisken, strømkabelen til optisk stasjon og kabelen til strømforsyningsenheten [1, 2, 3, 4, 5]. Figuren viser hvordan du kobler fra kablene
 5. Slik tar du ut hovedkortet:
  1. Fjern (6-32x6.35)-skruene og (6-32x4.8)-skruen for M2.SSD som fester hovedkortet til datamaskinen [1, 2].Figuren viser hvordan du tar ut hovedkortet.Ta ut hovedkortet
  2. Vipp hovedkortet 45 grader, og løft deretter hovedkortet ut av datamaskinen.Vippe kortetLøft hovedkortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\