Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut klokkebatteriet

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av dekslet.
  3. Slik tar du ut klokkebatteriet:
    1. Trykk på siden av batteriet slik at batteriet spretter opp fra sokkelen [1].
    2. Løft knappcellebatteriet ut av datamaskinen [2].Ta ut knappcellebatteriet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\