Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut optisk stasjonsenhet

  1. Sett inn den optiske stasjonen i sporet til optisk stasjonsenhet.Sett inn ODD
  2. Fest (M2x2)-skruene som fester den optiske stasjonsenheten til datamaskinen [1].
  3. Før datakabelen og strømkabelen under stasjonsrammen.
  4. Koble datakabelen og strømkabelen til kontaktene til den optiske stasjonsenheten.Fest skruene
  5. Sett på plass:
    1. Deksel

  6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\