Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut PCIe-utvidelseskortet

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av:
    1. Deksel

  3. Slik fjerner du PCIe-utvidelseskortet:
    1. Fjern (6-32x6.35)-skruen for å fjerne PCIe-braketten [1, 2].Figuren viser hvordan du tar av utvidelseskortet fra hovedkortet.
    2. Skyv utløsertappen [1], og løft PCIe-utvidelseskortet ut av datamaskinen [2].Løsne PCIe-kortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\