Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut prosessoren

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Kjøledeksel

  3. Varmeavlederenhet

 3. Slik tar du ut prosessen:
  1. Trykk utløserspaken ned, og skyv den deretter utover for å løsne den fra låsekroken [1].
   • ADVARSEL: Sokkelpinnene til prosessoren er skjøre og kan påføres permanent skade. Vær forsiktig så du ikke bøyer pinnene i prosessorsokkelen når du tar prosessoren fra sokkelen.
  2. Løft prosessordekselet, og ta ut prosessoren fra sokkelen [2, 3].Figuren viser hvordan du tar ut prosessoren

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\