Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut strømforsyningsenheten

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Kjøledeksel

 3. Slik tar du ut strømforsyningsenheten (PSU):
  1. Koble ExpressCard-kablene fra kontaktene på hovedkortet.Koble fra kablene
  2. Fjern PSU-kablene fra festeklemmene.Ta ut kablene
  3. Ta ut PSU-kabelen fra metallklemmen [1], trykk på tappen til 8-pinners strømkablene og koble den fra hovedkortet [2]. Deretter fjerner du (6-32x6.35)-skruene for å løsne PSU [3].

   Fjern skruene
  4. Trykk på utløsertappen i metall, skyv PSU bakover og løft den ut av datamaskinen.Løft ut PSU

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\