Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut WLAN-kortet

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

 3. Slik tar du ut WLAN-kortet:
  1. Fjern (M2x3.5)-skruene for å løsne plasttappen som fester WLAN-kortet til datamaskinen [1].
  2. Fjern plasttappen for å få tilgang til WLAN-kablene [2].
  3. Koble WLAN-kablene fra kontaktene på WLAN-kortet [3].
  4. Løft WLAN-kortet fra kontakten på hovedkortet [4].
  Figuren viser hvordan du tar ut WLAN-kortet fra datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\