Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Download driver til

 1. Tænd din stationære computer.
 2. Gå til Dell.com/support.
 3. Tryk på Product Support (Produktsupport), indtast servicemærket svarende til din stationære computer, og tryk dernæst Submit (Send).
  • BEMÆRK: Hvis du ikke har servicemærket, så brug autodetekteringsfunktionen, eller se efter din model af stationær computer manuelt.
 4. Klik på Drivers and Downloads (Drivere og downloads).
 5. Vælg det operativsystem, der er installeret på din stationære computer.
 6. Rul ned ad siden for at vælge den driver, der skal installeres.
 7. Klik på Download File (Hent fil) for at downloade driveren til din stationære computer.
 8. Efter hentning er afsluttet, naviger til mappen hvor du gemte driverfilen.
 9. Dobbeltklik på driverfilens ikon, og følg vejledningen på skærmen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\