Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger i POST-adfærdsskærmen

Egenskab
Beskrivelse
Numlock LED
Denne indstilling specificerer, om NumLock-indikatoren skal være aktiveret ved opstart af systemet.
 • Enable Numlock LED (Aktiver NumLock-indikator): Indstillingen er aktiveret.
Keyboard Errors
Denne indstilling specificerer, om der rapporteres fejl relateret til tastaturet ved opstart.
 • Enable Keyboard Error Detection (Aktiver registrering af tastaturfejl): Indstillingen er som standard aktiveret.
Fastboot
Lader dig fremskynde opstartsprocessen ved at omgå nogle kompatibilitetstrin. Indstillingerne er:
 • Minimal
 • Thorough (Grundig) (standard)
 • Auto
Extend BIOS POST Time
Denne indstilling skabte en ekstra forsinkelse inden opstart.
 • 0 sekunder (standard)
 • 5 seconds (5 sekunder)
 • 10 seconds (10 sekunder)
Full Screen Logo
. Denne indstilling viser fuldskærmslogoet, hvis billedet har samme opløsning som skærmen. Indstillingen ‘Enable Full Screen Logo’ (Aktivér fuldskærmslogo) er ikke valgt som standard.
Warnings and Errors
 • Prompt on Warnings and Error (Meddelelse ved advarsler og fejl) (standard)
 • Continue on Warnings (Fortsæt ved advarsler)
 • Continue on Warnings and Errors (Fortsæt ved advarsler og fejl)

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\