Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på skærmen for sikker start

Egenskab
Beskrivelse
Secure Boot Enable
Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer funktionen Secure Boot (Sikker start).

Standardindstilling: Ikke valgt

Secure Boot Mode
 • Deployed Mode (anvendt tilstand) (standard)
 • Audit Mode (Kontroltilstand)
Expert Key Management
Giver dig mulighed for at manipulere sikkerhedsnøgledatabaserne, men kun, hvis systemet er i Custom Mode (Brugerdefineret tilstand). Indstillingen Enable Custom Mode (Aktiver brugerdefineret tilstand) er som standard deaktiveret. Indstillingerne er:
 • PK (standard)
 • KEK
 • db
 • dbx
Hvis du aktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), vises de relevante indstillinger for PK, KEK, db og dbx. Indstillingerne er:
 • Save to File (Gem til fil)—Gemmer nøglen til en brugervalgt fil
 • Replace from File (Erstat fra fil)—Erstatter den aktuelle nøgle med en nøgle fra en brugervalgt fil
 • Append from File (Tilføj fra fil)—Tilføjer en nøgle til den aktuelle database fra en brugervalgt fil
 • Delete (Slet)—Sletter den valgte nøgle
 • Reset All Keys (Nulstil alle nøgler)—Nulstiller til standardindstilling
 • Delete All Keys (Slet alle nøgler)—Sletter alle nøglerne
 • BEMÆRK: Hvis du deaktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), slettes alle ændringerne, og nøglerne genoprettes til standardindstillinger.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\