Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på skærmen for ydelse

Egenskab
Beskrivelse
Multi Core Support
Dette felt angiver, om processen har en eller alle kerner aktiveret. Ydeevnen for nogle programmer forbedres med ekstra kerner. Denne indstilling er som standard aktiveret. Lader dig aktivere eller deaktivere understøttelse af flere kerner i processoren. Den installerede processor understøtter to kerner. Hvis du aktiverer Multi Core Support (Understøttelse af flere kerner), aktiveres to kerner. Hvis du deaktiverer Multi Core Support (Understøttelse af flere kerner), aktiveres en enkelt kerne.
  • Enabled Multi Core Support (Multi Core-understøttelse aktiveret) (aktiveret som standard)
Intel SpeedStep
Lader dig aktivere eller deaktivere Intel SpeedStep-funktionen.
  • Enable Intel SpeedStep (Aktiver Intel SpeedStep)

Standardindstilling: Indstillingen er enabled (aktiveret).

C-States Control
Lader dig aktivere eller deaktivere flere slumretilstande for processoren.
  • C States (C-tilstande)

Standardindstilling: Indstillingen er enabled (aktiveret).


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\