Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på skærmen sikkerhed

Egenskab
Beskrivelse
Admin Password
Lader dig indstille, ændre eller slette administratoradgangskode (admin).
 • BEMÆRK: Du skal indstille administratoradgangskoden før du indstiller system- eller harddiskadgangskode. Sletning af administratoradgangskoden sletter automatisk system- og harddiskadgangskode.
 • BEMÆRK: Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme.

Standardindstilling: Not set (Ikke indstillet)

System Password
Lader dig indstille, ændre eller slette systemadgangskoden.
 • BEMÆRK: Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme.

Standardindstilling: Not set (Ikke indstillet)

Internal HDD-0 Password
Gør det muligt at angive, ændre eller slette adgangskoder til systemets interne harddisk.
 • BEMÆRK: Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme.

Standardindstillinger: Not set (Ikke indstillet)

Internal HDD-3 Password
Gør det muligt at angive, ændre eller slette adgangskoder til systemets interne harddisk.
 • BEMÆRK: Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme.

Standardindstillinger: Not set (Ikke indstillet)

Password Change
Lader dig aktivere tilladelsen til at deaktivere system- og harddiskadgangskoderne, når administratoradgangskoden er angivet.

Standardindstilling: Allow Non-Admin Password Changes (Tillad ændringer af ikke-administratoradgangskoder) er valgt.

UEFI Capsule Firmware Update (UEFI Capsule-firmwareopdatering)
Denne indstilling styrer, om dette system tillader BIOS-opdateringer via UEFI capsule-opdateringspakker. Denne indstilling er som standard aktiveret.
TPM 2.0 Security
Lader dig aktivere TPM (Trusted Platform Module) under POST. Indstillingerne er:
 • TPM On (TPM Til) (aktiveret som standard)
 • Clear (Ryd)
 • PPI Bypass for Enabled Commands (PPI forbigå aktiverede kommandoer)
 • PPI Bypass for Disabled Commands (PPI forbigå deaktiverede kommandoer)
 • PPI Bypass for Clear Command (PPI-forbigåelse for ryd-kommando)
 • Attestation Enable (Certificering aktiveret) (aktiveret som standard)
 • Key Storage Enable (Nøglelager aktiveret) (aktiveret som standard)
 • SHA-256 (aktiveret som standard)
 • Disabled (Deaktiveret)
 • Enabled (Aktiveret) (aktiveret som standard)
 • BEMÆRK: Hvis du vil opgradere eller nedgradere TPM1.2/2.0, skal du hente TPM Wrapper-værktøjet (software).
Computrace
Lader dig aktivere eller deaktivere den valgfri computersporingssoftware. Indstillingerne er:
 • Deactivate (Deaktiver)
 • Disable (Deaktiver)
 • Activate (Aktiver)
 • BEMÆRK: Indstillingerne Activate (Aktivér) og Disable (Deaktivér) aktiverer eller deaktiverer funktionen permanent, og der tillades ikke yderligere ændringer

Standardindstilling: Deactivate (Deaktiver)

Master Password Lockout
Indstillingen ‘Enable Master Password Lockout’ (Aktiver overordnet kodeordsudelukkelse) er ikke valgt som standard.
SIMM Security Mitigation (Sikkerhedsbekæmpelse)
Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere UEFI SIMM Security Mitigation-tillægsbeskyttelserne.

Standardindstilling: SIMM Security Mitigation (SIMM sikkerhedsbekæmpelse) er ikke valgt.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\