Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på skærmen til virtualiseringsunderstøttelse

Egenskab
Beskrivelse
Virtualization
Lader dig aktivere eller deaktivere Intel Virtualization Technology.

Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intel-virtualiseringsteknologi) (standard).

VT for Direct I/O
Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) til at udnytte de ekstra hardwarefunktioner, der leveres af Intel® Virtualization Technology til direkte I/O.

Enable VT for Direct I/O (Aktiver VT til direkte I/O) - er enabled (aktiveret) som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\