Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på strømstyringsskærmen

Egenskab
Beskrivelse
AC Recovery
Lader dig aktivere eller deaktivere muligheden for, om computeren automatisk skal tænde, når en vekselstrømsadapter tilsluttes.
 • Power Off (Sluk) (standardindstilling)
 • Power On (Tænd)
 • Last Power State (Seneste strømtilstand)
Enable Intel Speed Shift Technology
Denne indstilling benyttes til at aktivere eller deaktivere supporten for Intel hastighedsskiftteknologi. Denne indstilling er aktiveret som standard.
Auto On Time
Lader dig indstille klokkeslæt hvor computeren skal tænde automatisk. Indstillingerne er:
 • Disabled (Deaktiveret)
 • Every day (Hver dag)
 • Weekdays (Hverdage)
 • Select days (Udvalgte dage)

Standardindstilling: Disabled (Deaktiveret).

Deep Sleep Control
Lader dig indstille, hvordan computeren skal spare strøm, når den er slukket (S5) eller i dvaletilstand (S4).
 • Disabled (Deaktiveret) (standard)
 • Enabled in S5 only (Kun aktiveret i S5)
 • Enabled in S4 and S5 (Aktiveret i S4 og S5)
USB Wake Support
Lader dig aktivere, at USB-enheder kan vække systemet fra standby.
 • BEMÆRK: Denne funktion virker kun, når der er tilsluttet en vekselstrømsadapter. Hvis vekselstrømsadapteren fjernes under standby, vil system setup (systeminstallationsmenuen) slukke strømmen til alle USB-porte for at spare batteristrøm.
 • Enable USB Wake Support (Aktiver understøttelse af USB-vækning)

Standardindstilling: Indstillingen er aktiveret.

Wake on LAN/WLAN
Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen, der tænder computeren fra tilstanden Off (Slukket) ved modtagelse af et LAN-signal.
 • Disabled (Deaktiveret): Denne indstilling er som standard aktiveret.
 • LAN Only (Kun LAN)
 • WLAN Only (Kun WLAN)
 • LAN or WLAN (LAN eller WLAN)
 • LAN with PXE Boot (LAN med PXE-opstart)
Block Sleep
Med denne indstilling kan du i blokere at gå i Slumre (S3-tilstand) i operativsystemmiljø.

Block Sleep (S3 State) (Bloker slumretilstand (S3-tilstand)).

Standardindstilling: Denne indstilling er deaktiveret.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\