Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på systemkonfigurationskærmen

Egenskab
Beskrivelse
Integrated NIC
Lader dig konfigurere den integrerede netværkscontroller. Indstillingerne er:
 • Disabled (Deaktiveret)
 • Enabled (Aktiveret)
 • Enabled w/PXE (Aktiveret m/PXE): Denne indstilling er som standard aktiveret.
SATA Operation
Lader dig konfigurere den interne SATA-harddiskcontroller. Indstillingerne er:
 • Disabled (Deaktiveret)
 • AHCI
 • RAID On (RAID Til) (standard)
Drives
Lader dig konfigurere indbyggede SATA-drev. Alle drev er som standard aktiveret. Indstillingerne er:
 • SATA-0
 • SATA-1
 • SATA-2
 • SATA-3
 • M.2 PCIe SSD-0
SMART Reporting
Dette felt styrer, om harddiskfejl for indbyggede drev rapporteres under systemstart. Denne teknologi er del af specifikationerne for SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Denne indstilling er som standard deaktiveret.
 • Enable SMART Reporting (Aktiver SMART-rapportering)
USB Configuration
Dette felt konfigurerer den indbyggede USB-controller. Hvis Boot Support (Boot-understøttelse) er aktiveret, kan systemet starte fra alle typer USB-lagerenheder (harddisk, hukommelsesnøgle, diskette).

Hvis USB-porten er aktiveret, er enheder tilsluttet porten aktiveret og tilgængelig for OS.

Hvis USB-port er deaktiveret, kan OS ikke se nogen enhed tilsluttet porten.

 • Aktivér USB Boot Support (standard)
 • Aktivér USB-porte foran (standard)
 • Aktivér USB-porte bagpå (standard)
 • BEMÆRK: USB-tastatur og -mus virker altid i BIOS-konfigurationen uanset disse indstillinger.
Front USB Configuration
Dette felt aktiverer eller deaktiverer USB-konfigurationen foran
 • Forreste port 1 (forneden til højre)* (standard)
 • Forreste port 2 (forneden til venstre)* (standard)

* betegner en USB 3.0-kompatibel port

Rear USB Configuration
Dette felt aktiverer eller deaktiverer USB-konfigurationen foran
 • Rear Port 1 (Bagerste port 1)
 • Rear Port 2 (Bagerste port 2)
 • Bagerste port 3 (w/RJ-45)
 • Bagerste port 4 (w/RJ-45)

* betegner en USB 3.0-kompatibel port

Audio (Lyd)
Dette felt aktiverer eller deaktiverer den integrerede lydcontroller. Som standard er indstillingen Enable Audio (Aktiver lyd) valgt.
Miscellaneous Devices
Lader dig aktivere eller deaktivere følgende enheder:
 • Enable PCI Slot
 • Enabled Secure Digital (SD) Card (Aktiveret SD-kort) (standard)

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\