Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Indstillinger på vedligeholdelsesskærmen

Egenskab
Beskrivelse
Service Tag
Viser computerens servicemærke.
Asset Tag
Giver dig mulighed for at oprette et systemaktivkode, hvis der ikke allerede er angivet en aktivkode. Denne indstilling er som standard ikke angivet.
SERR Messages
Dette felt styrer SERR-meddelelsesmekanismen. Nogle grafikkort kræver SERR-meddelelsen.
  • Enable SERR Messages (Aktiver SERR-meddelelser) (standard)
BIOS Downgrade
Dette felt styrer flashing af systemets firmware til tidligere revisioner.

Tillader BIOS nedgradering (Aktiveret som standard)

Data Wipe
Dette felt gør det muligt for brugerne at slette data fra alle interne lagerenheder.
BIOS Recovery
Gør det muligt for brugerne at gendanne visse beskadigede BIOS-betingelser fra en gendannelsesfil på den primære harddisk. Aktiveret som standard.
First Power ON Date (Dato for første tænding)
Denne indstilling lader dig indstille dato for ejerskab. Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\