Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Intel Software Guard Extensions screen options (Skærmindstillinger for Intel Software Guard Extensions)

Egenskab
Beskrivelse
Intel SGX Enable
Dette felt giver mulighed for at skabe et sikkert miljø ved kørsel af kode/lagring af følsomme oplysninger inden for det primære operativsystem. Indstillingerne er:
  • Disabled (Deaktiveret)
  • Enabled (Aktiveret)
  • Software Controlled (Softwarestyret) (standard)
Enclave Memory Size
Denne indstilling angiver SGX Enclave Reserve Memory Size (Reservehukommelsesstørrelse for SGX Enclave). Indstillingerne er:
  • 32 MB
  • 64 MB
  • 128 MB

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\