Dell Vostro 3670 Vodič za postavljanje i specifikacije

Opće opcije zaslona

Ovaj odlomak navodi primarne značajke hardvera vašeg računala.

Mogućnost
Opis
System Information
 • Podaci o sustavu: prikazuju se verzija BIOS-a, oznaka za uslugu, oznaka sredstva, oznaka vlasništva, datum vlasništva, datum proizvodnje i kôd za brzu uslugu.
 • Podaci o memoriji: prikazuje se instalirana memorija, raspoloživa memorija, brzina memorije, načini rada memorijskih kanala, tehnologija memorije, veličina DIMM 1, veličina DIMM 2.
 • Podaci o procesoru: prikazuje se tip procesora, broj jezgri, ID procesora, trenutna brzina sata, minimalna brzina sata, maksimalna brzina sata, predmemorija L2 procesora, predmemorija L3 procesora, podrška za HT i 64-bitna tehnologija.
 • Podaci o uređaji: prikazuje se primarni tvrdi pogon, SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, LOM MAC adresa, video kontroler, audio kontroler, WiFi uređaj, Bluetooth uređaj.
Boot Sequence
Boot Sequence
Omogućuje vam da promijenite redoslijed u kojem računalo pokušava pronaći operativni sustav. Opcije su:
 • Windows Boot Manager
 • Ugrađeni NIC(IPV4)
 • Ugrađeni NIC(IPV6)

Po zadanoj postavci sve su opcije označene. Također možete poništiti izbor bilo koje opcije ili promijeniti redoslijed podizanja sustava.

Boot List Options
Omogućuje vam promjenu popisa podizanja sustava:
 • Stariji vanjski uređaji
 • UEFI (zadano)
Advanced Boot Options
Ova opcija omogućuje vam učitavanje naslijeđenih dodatnih ROM-ova.
 • Opcija Enable Legacy Option ROMs (Omogući starije opcijske ROM-ove) je omogućena po zadanoj postavci
 • Ova opcija omogućuje vam učitavanje naslijeđenih dodatnih ROM-ova. Opcija Enable Attemot Legacy Boot (Omogući pokušaj podizanja sa starijeg sustava) je onemogućena po zadanoj postavci.
.
UEFI Boot Path Security
Ova opcija omogućuje da upravljate hoće li sustav tražiti korisnika da unese lozinku administratora (ako je postavljena) prilikom odabira UEFI putanje podizanja sustava iz izbornika podizanja sustava F12
 • Always Except Internal HDD (Uvijek, osim unutarnjeg HDD-a; zadano)
 • Always (Uvijek)
 • Never (Nikad)
Date/Time
Omogućuje promjenu datuma i vremena.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\