Dell Vostro 3670 Vodič za postavljanje i specifikacije

Opcije zaslona ponašanja nakon POST-a

Mogućnost
Opis
Numlock LED
Ova opcija određuje treba li funkcija NumLock LED biti omogućena tijekom podizanja sustava.
 • Omogući Numlock LED: Opcija je omogućena.
Keyboard Errors
Ova opcija određuje jesu li pogreške vezane uz tipkovnicu prijavljene tijekom podizanja sustava.
 • Omogućuje detekciju grešaka tipkovnice: opcija je omogućena po zadanoj postavci.
Fastboot
Omogućuje vam da ubrzate postupak podizanja sustava zaobilaženjem nekih kompatibilnih koraka. Opcije su:
 • Minimalno
 • Thorough (Temeljito; zadano)
 • Auto
Extend BIOS POST Time
Ova opcija omogućuje stvaranje dodatne odgode prije podizdanja sustava.
 • 0 seconds (0 sekundi; zadano)
 • 5 seconds (5 sekunda)
 • 10 sekunda
Full Screen Logo
. Ova opcija omogućuje logotip preko cijelog zaslona ako vaša slika odgovara razlučivosti zaslona. Opcija Enable Full Screen Logo (Omogući logotip preko cijelog zaslona) nije odabrana prema zadanoj postavci.
Warnings and Errors
 • Prompt on Warnings and Errors (Upiti za upozorenja i greške; zadano)
 • Nastavi na upozorenja
 • Nastavi na upozorenja i pogreške

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\