Dell Vostro 3670 Vodič za postavljanje i specifikacije

Opcije zaslona za sigurno podizanje sustava

Mogućnost
Opis
Secure Boot Enable
Ova opcija omogućuje ili onemogućuje značajku sigurnog podizanja sustava.

Zadana postavka: nije odabrano

Secure Boot Mode
 • Deployed Mode (Implementirani način rada; zadano)
 • Način rada nadzora
Expert Key Management
Omogućuje vam rukovanje bazama podataka sigurnosnih ključeva samo ako je sustav u prilagođenom načinu. Opcija Enable Custom Mode (Omogući prilagođeni način) onemogućena je po zadanoj postavci. Opcije su:
 • PK (zadano)
 • KEK
 • db
 • dbx
Ako omogućite Prilagođeni način rada, pojavljuju se odgovarajuće opcije za PK, KEK, db i dbx. Opcije su:
 • Save to File (Spremi u datoteku) — sprema ključ u datoteku koju je odabrao korisnik.
 • Replace from File (Zamijeni iz datoteke) — trenutni ključ će zamijeniti ključem iz datoteke koju je odabrao korisnik.
 • Dodaj iz datoteka - Dodaje ključ u trenutačnu bazu podataka iz datoteke koju je odabrao korisnik
 • Obriši - Briše odabrani ključ
 • Ponovno postavlja sve ključeve - Ponovno postavlja zadanu postavku
 • Briše sve ključeve - Briše sve ključeve
 • BILJEŠKA: Ako onemogućite Prilagođeni način rada, sve napravljene promjene bit će obrisane, a ključevi će se vratiti na zadane postavke.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\