Dell Vostro 3670 Vodič za postavljanje i specifikacije

Opcije zaslona za sigurnost

Mogućnost
Opis
Admin Password
Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje zaporke administratora (admin).
 • BILJEŠKA: Prije postavljanja zaporke sustava ili tvrdog pogona morate postaviti zaporku administratora. Brisanjem zaporke administratora automatski se briše zaporka sustava i zaporka tvrdog pogona.
 • BILJEŠKA: Uspješne promjene zaporke odmah stupaju na snagu.

Zadana postavka: Not Set (Nije postavljeno)

System Password
Omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete lozinku sustava.
 • BILJEŠKA: Uspješne promjene zaporke odmah stupaju na snagu.

Zadana postavka: Not Set (Nije postavljeno)

Internal HDD-0 Password
Omogućuje vam da postavite, izmijenite ili obrišete zaporku na unutarnjem tvrdom pogonu sustava.
 • BILJEŠKA: Uspješne promjene zaporke odmah stupaju na snagu.

Zadana postavka: Not Set (Nije postavljeno)

Internal HDD-3 Password
Omogućuje vam da postavite, izmijenite ili obrišete zaporku na unutarnjem tvrdom pogonu sustava.
 • BILJEŠKA: Uspješne promjene zaporke odmah stupaju na snagu.

Zadana postavka: Not Set (Nije postavljeno)

Password Change
Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite dopuštenje za promjenu zaporki sustava ili tvrdog pogona kada je postavljena zaporka administratora.

Zadana postavka: odabrano je Dopusti promjene zaporki koje nisu administratorske.

UEFI Capsule Firmware Update
Ova opcija kontrolira dopušta li sustav ažuriranja BIOS-a putem paketa za ažuriranja UEFI kapsule. Ova opcija je omogućena po zadanoj postavci.
TPM 2.0 Security
Omogućuje vam da omogućite pouzdani modul platforme (eng. Trusted Platform Module (TPM) tijekom POST-a. Opcije su:
 • TPM On (TPM uključeno) – omogućeno po zadanoj postavci
 • Obriši
 • PPI zaobiđi za omogućene komande
 • PPI zaobiđi za onemogućene komande
 • PPI zaobiđi za jasne naredbe
 • Attestation Enable (Omogući Attestation; omogućeno po zadanoj postavci)
 • Key Storage Enable (Omogući tipku za spremanje; omogućeno po zadanoj postavci)
 • SHA-256 (omogućeno po zadanoj postavci)
 • Disabled (Onemogućeno)
 • Enabled (Omogućeno; omogućeno po zadanoj postavci)
 • BILJEŠKA: Za nadogradnju ili spuštanje na raniju verziju TPM1.2/2.0 preuzmite alat TPM wrapper (softver).
Computrace
Omogućuje vam aktivaciju ili deaktivaciju opcionalnog Computrace softvera. Opcije su:
 • Deactivate (Deaktiviraj)
 • Disable (Onemogući)
 • Activate (Aktiviraj)
 • BILJEŠKA: Opcije Activate (Aktiviraj) i Disable (Deaktiviraj) trajno će aktivirati ili deaktivirati značajku i daljnje promjene neće biti dopuštene

Zadana postavka: Deaktiviraj

Master Password Lockout
Opcija Enable Master Password Lockout (Omogući zaključavanje glavne lozinke) nije odabrana po zadanoj postavci.
SIMM Security Mitigation
Koristi se za omogućavanje i onemogućavanje dodatnih UEFI SIMM Security Mitigation zaštita.

Zadana postavka: SIMM Security Mitigation nije odabrana.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\