Dell Vostro 360 Oppsetts- og spesifikasjonsveiledning

Sette opp datamaskinen

 1. Koble til tastaturet og musen.Bilde: Koble til tastaturet og musen
 2. Koble til nettverket med en kabel , eller koble til et trådløst nettverk. Bilde: Koble til nettverkskabelen
 3. Koble skjermen.Bilde: Koble til skjermen
  • MERK: Hvis du bestilte datamaskinen med et separat grafikkort, er HDMI- og skjermportene på bakpanelet på datamaskinen tildekket. Koble skjermen til det separate grafikkortet.
 4. Koble til strømledningen.Bilde: Koble til strømkabelen
 5. Trykk på strømknappen.Bilde: Trykk på strømknappen
 6. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre Windows-oppsettet:
  1. Koble til et nettverk.Bilde: Koble til et nettverk
  2. Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en ny konto.Bilde: Logge på til Microsoft-kontoen din eller opprette en ny konto
 7. Finn Dell-apper.
  Tabell 1. Finn Dell-apper. Finn Dell-apper
  Bilde: Registrere datamaskinen

  Registrere datamaskinen

  Bilde: Dell-hjelp og støtte

  Hjelp og kundestøtte fra Dell

  Bilde: Dell-hjelp og støtte
  Bilde: Støtte

  SupportAssist — Kontrollere og oppdatere datamaskinen


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\