Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Systeminstallationsmenu

Systeminstallation gør det muligt at administrere din stationære pc hardware og specificere BIOS-niveauet. Fra systeminstallation kan du:
  • Ændre NVRAM-indstillinger når du har tilføjet eller fjernet hardware
  • Få vist systemhardwarekonfigurationen
  • Aktivere eller deaktivere indbyggede enheder
  • Indstille tærskler for ydelse og strømstyring
  • Administrer computersikkerhed

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\