Dell Vostro 3670 Opsætnings- og specifikationsguide

Systemspecifikationer

  • BEMÆRK: Produktudbud kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Klik, for at finde flere oplysninger om computerens konfiguration, på Help and Support (Hjælp og support) i Windows operativsystem, og vælg indstillingen at få vist oplysninger om computeren.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\