Alienware m15 R3 Servisná príručka

Aktualizácia systému BIOS s použitím jednotky USB flash

O tejto úlohe

Ak počítač nedokáže spustiť systém Windows, no systém BIOS ešte stále nie je aktualizovaný, stiahnite si súbor na aktualizáciu systému BIOS pomocou iného počítača a uložte ho na spustiteľnú jednotku USB flash.
POZNÁMKA: Na aktualizáciu musíte použiť spustiteľnú jednotku USB flash. Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom SLN143196.

Kroky

 1. Stiahnite súbor .exe na aktualizáciu systému BIOS do iného počítača.
 2. Skopírujte súbor .exe na spustiteľnú jednotku USB flash.
 3. Vložte jednotku USB flash do systému, ktorý si vyžaduje aktualizáciu systému BIOS.
 4. Reštartujte počítač a keď sa zobrazí logo Dell na zobrazenie ponuky jednorazového spustenia, stlačte tlačidlo F12.
 5. Pomocou šípok vyberte možnosť Úložné zariadenie USB a stlačte kláves Enter.
 6. Počítač sa reštartuje a zobrazí sa príkazový riadok a umiestnenie C:\>.
 7. Spustite súbor: zadajte celý názov súboru a stlačte kláves Enter.
 8. Zobrazí sa rozhranie programu BIOS Update Utility. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Obrázok 1. Obrazovka aktualizácie DOS BIOS
  Zobrazuje obrazovku aktualizácie DOS systému BIOS

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\