Alienware m15 R3 Servisná príručka

Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows

Prípravné úkony

Ak vymieňate systémovú dosku alebo je k dispozícii aktualizácia, odporúčame vám aktualizovať systém BIOS (Nastavenie systému). Ak máte notebook, skontrolujte, či je batéria plne nabitá a notebook je pripojený k zdroju napájania.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Ak je zapnutá funkcia BitLocker, pred aktualizovaním systému BIOS ju musíte vypnúť a po dokončení aktualizácie znova zapnúť.

Kroky

 1. Reštartujte počítač.
 2. Navštívte stránku www.dell.com/support.
  • Zadajte Servisný tag alebo Kód expresného servisu a kliknite na tlačidlo Odoslať.
  • Kliknite na tlačidlo Rozpoznať môj počítač a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 3. Ak sa vám nepodarí zistiť alebo nájsť svoj servisný tag, kliknite na položku Vybrať spomedzi všetkých produktov.
 4. Zo zoznamu vyberte kategóriu Produkty.
  POZNÁMKA: Vyberte príslušnú kategóriu, aby ste sa dostali na stránku produktu.
 5. Vyberte model svojho počítača a objaví sa stránka Podpora produktu vášho počítača.
 6. Kliknite na položky Získať ovládače a Ovládače a súbory na stiahnutie.
  Zobrazí sa sekcia Ovládače a súbory na stiahnutie.
 7. Kliknite na položku Nájdem to sám.
 8. Kliknite na položku BIOS, čím zobrazíte verzie systému BIOS.
 9. Nájdite najnovší súbor systému BIOS a kliknite na tlačidlo Stiahnuť.
 10. V okne Vyberte spôsob stiahnutia nižšie vyberte želaný spôsob stiahnutia a kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor.
  Zobrazuje sa okno Stiahnutie súboru.
 11. Kliknutím na možnosť Uložiť uložte súbor do svojho počítača.
 12. Kliknutím na možnosť Spustiť nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho počítača.
  Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\