Alienware m15 R3 Servisná príručka

Bezpečné spúšťanie systému

Tabuľka 1. Bezpečné spúšťanie systémuNasledujúca tabuľka popisuje možnosti bezpečného spúšťania systému.
Možnosti Popis
Zoznam možností spúšťania Zobrazí dostupné možnosti spúšťania.
  • Staršie
  • UEFI

Predvolená hodnota: UEFI

Pridať možnosť zavádzania do prehliadača súborov Umožňuje pridať možnosti spúšťania systému.
Odstrániť možnosť spúšťania z prehliadača súborov Umožňuje odstrániť možnosti spúšťania systému.
Bezpečné spúšťanie systému Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu Bezpečné spúšťanie systému.

Vyberte jednu z možností:

  • Povoliť bezpečné spúšťanie systému
  • Zakázať bezpečné spúšťanie systému

Predvolená hodnota: Povolené

Staršie pamäte ROM Umožňuje povoliť alebo zakázať staršie pamäte ROM.

Predvolená hodnota: Zakázané

Pokúsiť sa o zavedenie v staršom režime Umožňuje povoliť alebo zakázať spúšťanie systému v staršom režime.

Predvolená hodnota: Zakázané

Priority možností spúšťania Zobrazí poradie spúšťania.
Prvé spúšťacie zariadenie Zobrazí prvé dostupné spúšťacie zariadenie.
Druhé spúšťacie zariadenie Zobrazí druhé dostupné spúšťacie zariadenie.
Tretie spúšťacie zariadenie Zobrazí tretie dostupné spúšťacie zariadenie.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\