Alienware m15 R3 Servisná príručka

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa lítiovo-iónových batérií

UPOZORNENIE:
  • Manipulovanie s lítiovo-iónovými batériami si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
  • Batériu pred demontážou úplne vybite. Odpojte od počítača napájací adaptér a nechajte počítač zapnutý dovtedy, kým sa batéria nevybije. Batéria je úplne vybitá vtedy, keď sa už počítač po stlačení tlačidla napájania nezapne.
  • Batériu nijako nedeformujte, nehádžte na zem, nepoškodzujte ani neprepichujte.
  • Batériu nevystavujte vysokým teplotám a nerozoberajte články, z ktorých pozostáva.
  • Na povrch batérie netlačte.
  • Batériu neohýbajte.
  • Batériu nepáčte zo zariadenia žiadnymi nástrojmi.
  • Pri oprave tohto produktu dávajte pozor, aby sa vám nestratili žiadne skrutky ani niekam nezapadli, aby ste batériu nechtiac neprepichli alebo nepoškodili, prípadne nepoškodili iné komponenty systému.
  • Ak sa batéria vzduje a zostane v počítači zaseknutá, nepokúšajte sa ju z neho vybrať, pretože prepichnutie, ohnutie alebo zdeformovanie lítiovo-iónovej batérie môže byť nebezpečné. Namiesto toho sa obráťte na oddelenie technickej podpory firmy Dell a požiadajte o pomoc. Navštívte webovú stránku www.dell.com/contactdell.
  • Vždy nakupujte iba originálne batérie na stránke www.dell.com alebo autorizovaných partnerov a predajcov firmy Dell.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\