Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž ľavej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 7. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 8. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 9. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie ľavej vstupno-výstupnej dosky v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž ľavej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Obráťte zostavu systémovej dosky naopak.
 2. Odskrutkujte štyri skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú ľavú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Odstráňte ľavú vstupno-výstupnú dosku zo zostavy systémovej dosky.
 4. Odstráňte ľavú vstupno-výstupnú konektorovú dosku zo zostavy systémovej dosky.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\