Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž dosky radiča klávesnice

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie dosky radiča klávesnice v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž dosky radiča klávesnice

Kroky

  1. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel podsvietenia klávesnice.
  2. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice.
  3. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel klávesnice.
  4. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú dosku radiča klávesnice k zostave opierky dlaní.
  5. Potiahnite poistku a uvoľnite dosku radiča klávesnice zo zostavy opierky dlaní.
  6. Vypáčte plastovú západku na doske radiča klávesnice a odstráňte dosku zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\