Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž dotykového panela

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie dotykového panela v počítači a vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž dotykového panela

Kroky

 1. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice.
 2. Odstráňte kábel dosky radiča klávesnice zo zostavy opierky dlaní.
 3. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel klávesnice.
 4. Prehnite kábel klávesnice.
 5. Uvoľnite poistku a odpojte kábel dotykového panela od dotykového panela.
 6. Odstráňte kábel dotykového panela zo zostavy opierky dlaní.
 7. Odskrutkujte štyri skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú dotykový panel k zostave opierky dlaní.
 8. Nadvihnite dotykový panel a vyberte ho zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\