Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž karty WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Tento návod sa vzťahuje iba na počítače dodávané s diskom SSD M.2 2230 alebo kartou WWAN M.2 2230 v slote č. 3 na kartu M.2.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie karty WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230 a vizuálny návod na jej/jeho demontáž.

Demontáž karty WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230

Kroky

  1. Odskrutkujte skrutku (M2 x 2,5), ktorá pripevňuje k ľavej vstupno-výstupnej doske kryt karty M.2 2230 na ochranu pred prehrievaním.
  2. Odstráňte kryt karty M.2 2230 na ochranu pred prehrievaním z karty WWAN/disku SSD vo formáte M.2 2230.
  3. Vyberte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230 zo slotu na kartu M.2 na ľavej vstupno-výstupnej doske.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\