Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž klávesnice

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Demontujte reproduktory.
 8. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 9. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.
 10. Demontujte port napájacieho adaptéra.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie klávesnice v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž klávesnice

Demontáž klávesnice

Kroky

 1. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel podsvietenia klávesnice.
 2. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice.
 3. Uvoľnite poistku a odpojte od dosky radiča klávesnice kábel klávesnice.
 4. Prehnite kábel dotykového panel tak, aby nespočíval na klávesnici.
 5. Prehnite kábel zostavy tlačidla napájania tak, aby nespočíval na klávesnici.
 6. Odskrutkujte 12 skrutiek (M1,2 x 2,1), ktoré pripevňujú konzolu klávesnice ku klávesnici a opierke dlaní.
 7. Nadvihnite konzolu klávesnice a odstráňte ju z klávesnice.
 8. Odskrutkujte 19 skrutiek (M1,2 x 1,6), ktoré pripevňujú klávesnicu k opierke dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\