Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž opierky dlaní

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Demontujte zostavu obrazovky.
 8. Demontujte reproduktory.
 9. Demontujte dotykový panel.
 10. Demontujte dosku radiča klávesnice.
 11. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 12. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.
 13. Demontujte port napájacieho adaptéra.
 14. Demontujte zostavu tlačidla napájania.
 15. Demontujte klávesnicu.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie opierky dlaní v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž opierky dlaní

Kroky

Po vykonaní všetkých predchádzajúcich krokov vám zostane opierka dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\