Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž portu napájacieho adaptéra

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 8. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie portu napájacieho adaptéra v počítači a vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž portu napájacieho adaptéra

Kroky

 1. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní konzolu portu napájacieho adaptéra.
 2. Odstráňte konzolu portu napájacieho adaptéra zo zostavy opierky dlaní.
 3. Nadvihnutím vyberte port napájacieho adaptéra s príslušným káblom zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\