Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž reproduktorov

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie reproduktorov v počítači a vizuálny návod na ich demontáž.

Demontáž reproduktorov

Kroky

  1. Odpojte od pravej vstupno-výstupnej dosky kábel reproduktora.
  2. Vyberte zo zostavy opierky dlaní pravý reproduktor.
  3. Vyberte z vodiacich úchytiek na zostave opierky dlaní kábel reproduktora.
  4. Vyberte zo zostavy opierky dlaní ľavý reproduktor.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\