Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž systémovej dosky

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 7. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 8. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.

O tejto úlohe

Na nasledujúcom obrázku je znázornené umiestnenie systémovej dosky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž systémovej dosky

Demontáž systémovej dosky

Kroky

 1. Odlepte plastovú fóliu, ktorá prekrýva systémovú dosku.
 2. Odskrutkujte skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k ľavej vstupno-výstupnej doske.
 3. Odstráňte konzolu karty bezdrôtovej komunikácie z ľavej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Odpojte od karty bezdrôtovej komunikácie na ľavej vstupno-výstupnej doske anténne káble.
 5. Odlepte lepiace pásky, ktoré pripevňujú anténne káble k systémovej doske a ľavému ventilátoru.
 6. Uvoľnite poistku a odpojte kábel tlačidla napájania od ľavej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Odpojte kábel portu napájacieho adaptéra od systémovej dosky.
 8. Odskrutkujte tri skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú k systémovej doske rám disku SSD M.2.
 9. Odstráňte rám disku SSD M.2 zo systémovej dosky.
 10. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky kábel dosky radiča klávesnice.
 11. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky kábel dotykového panela.
 12. Uvoľnite poistku a odpojte video kábel od konektora na systémovej doske.
  POZNÁMKA: Pred odpojením video kábla musí byť odpojený kábel snímača akcelerometra.
 13. Odpojte od konektora na systémovej doske kábel snímača Tobii Eye Tracker.
  POZNÁMKA: Tento krok platí iba pre počítače vybavené technológiou Tobii Eye Tracker.
 14. Odpojte od konektora na systémovej doske kábel snímača akcelerometra.
 15. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní zostavu ventilátora a chladiča.
 16. Odskrutkujte tri skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní zostavu ventilátora a chladiča.
 17. Odskrutkujte päť skrutiek (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní systémovú dosku.
 18. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní ľavú vstupno-výstupnú dosku.
 19. Nadvihnite zostavu systémovej dosky zo zostavy opierky dlaní a obráťte ju naopak.
  POZNÁMKA: Pri demontáži systémovej dosky odstraňujete zostavu, ktorá pozostáva z týchto komponentov:
  • systémová doska,
  • ľavá vstupno-výstupná doska,
  • zostava ventilátora a chladiča.
 20. Demontujte ľavú vstupno-výstupnú dosku.
 21. Demontujte zostavu ventilátora a chladiča.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\