Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž zostavy chladiča a ventilátora

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 8. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Chladič sa môže počas normálnej prevádzky zahriať. Skôr, než sa chladiča dotknete, nechajte ho dostatočne dlhý čas vychladnúť.
POZNÁMKA: Za účelom zaistenia maximálneho chladenia procesora sa nedotýkajte oblastí prenosu tepla na chladiči. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla teplovodivou pastou.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie zostavy ventilátora a chladiča v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž zostavy chladiča a ventilátora

Demontáž zostavy chladiča a ventilátora

Kroky

 1. Odpojte od systémovej dosky kábel ľavého a kábel pravého ventilátora.
 2. Obráťte zostavu systémovej dosky naopak.
 3. Odskrutkujte v opačnom poradí (10>9>8>7>6>5>4>3>2>1) 10 skrutiek (M2 x 3), ktoré pripevňujú k systémovej doske zostavu ventilátora a chladiča.
  POZNÁMKA: V závislosti od modelu samostatnej grafickej karty vo vašom počítači môže byť zostava ventilátora a chladiča pripevnená k systémovej doske ôsmimi alebo desiatimi skrutkami.
 4. Odstráňte zostavu ventilátora a chladiča zo systémovej dosky.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\