Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž zostavy displeja

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie zostavy obrazovky v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž zostavy displeja

Demontáž zostavy displeja

Kroky

 1. Odlepte plastovú fóliu, ktorá prekrýva systémovú dosku.
 2. Odskrutkujte skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k ľavej vstupno-výstupnej doske.
 3. Odstráňte konzolu karty bezdrôtovej komunikácie z ľavej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Odpojte anténne káble od bezdrôtovej karty.
 5. Odlepte lepiace pásky, ktoré pripevňujú anténne káble k systémovej doske a ľavému ventilátoru.
 6. Vyberte anténne káble z vodiacich úchytiek na ľavom ventilátore a systémovej doske.
 7. Uvoľnite poistku a odpojte video kábel od konektora na systémovej doske.
  POZNÁMKA: Pred odpojením video kábla musí byť odpojený kábel snímača akcelerometra.
 8. Odpojte od konektora na systémovej doske kábel snímača akcelerometra.
 9. Odpojte od konektora na systémovej doske kábel snímača Tobii Eye Tracker.
  POZNÁMKA: Tento krok platí iba pre počítače vybavené technológiou Tobii Eye Tracker.
 10. Položte počítač vrchnou stranou nahor.
 11. Vyberte z vodiacich úchytiek na zostave opierky dlaní tieto káble:
  • Video kábel
  • kábel snímača akcelerometra,
  • kábel snímača Tobii Eye Tracker (voliteľné),
  • Anténne káble
 12. Odskrutkujte osem skrutiek (M2,5 x 4), ktoré pripevňujú zostavu obrazovky k zostave opierky dlaní.
 13. Nadvihnite zostavu obrazovky a vyberte ju zo zostavy opierky dlaní.
 14. Po vykonaní všetkých týchto krokov vám ostane zostava obrazovky.
  Obrázok: Zostava obrazovky

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\