Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž zostavy tlačidla napájania

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Demontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Demontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 7. Demontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 8. Postupujte podľa krokov 1 až 19 návodu Demontáž systémovej dosky.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie zostavy tlačidla napájania v počítači a vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž zostavy tlačidla napájania

Kroky

 1. Odskrutkujte tri skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní konzolu tlačidla napájania.
 2. Odstráňte konzolu tlačidla napájania zo zostavy opierky dlaní.
 3. Odstráňte zo zostavy opierky dlaní zostavu tlačidla napájania spolu s jej káblom.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\