Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž disku SSD M.2 2230

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Tento návod je určený iba pre počítače dodávané s diskom SSD M.2 2230 osadenom v jednom z týchto slotov M.2:
  • slot č. 1 na kartu M.2,
  • slot č. 2 na kartu M.2.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie disku SSD M.2 2230 v počítači a vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž disku SSD M.2 2230

Demontáž disku SSD M.2 2230

Kroky

  1. Odskrutkujte skrutku (M2 x 2,5), ktorá pripevňuje ku konzole na montáž disku SSD M.2 2230 kryt karty M.2 na ochranu pred prehrievaním.
  2. Odstráňte kryt karty M.2 2230 na ochranu pred prehrievaním z disku SSD M.2 2230.
  3. Vyberte disk SSD M.2 2230 zo slotu na kartu M.2 na systémovej doske.
  4. Odskrutkujte skrutku (M2 x 2,5), ktorá pripevňuje konzolu na montáž disku SSD M.2 2230 k zostave opierky dlaní.
  5. Odstráňte konzolu na montáž disku SSD M.2 2230 zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\