Alienware m15 R3 Servisná príručka

Hlavné

Tabuľka 1. HlavnéV tejto tabuľke uvádzame možnosti ponuky Hlavné v programe na nastavenie systému BIOS.
Možnosti Popis
Systémový čas Zobrazuje aktuálny čas vo formáte hh:mm:ss.
Systémový dátum Zobrazuje aktuálny dátum vo formáte mm/dd/rrrr.
Verzia systému BIOS Zobrazuje číslo verzie systému BIOS.
Názov produktu Zobrazí číslo modelu vášho počítača.
Servisný tag Zobrazí servisný tag počítača.
Inventárny štítok Zobrazí inventárny štítok počítača.
Typ procesora Zobrazí typ procesora.
Rýchlosť procesora Zobrazí rýchlosť procesora.
Identifikačný kód procesora Zobrazí identifikačný kód procesora.
Vyrovnávacia pamäť procesora L1 Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 1 procesora.
Vyrovnávacia pamäť procesora L2 Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 2 procesora.
Vyrovnávacia pamäť procesora L3 Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 3 procesora.
Integrovaná grafika Zobrazí informácie o integrovanej grafickej karte.
Samostatná grafická karta 1 Zobrazí informácie samostatnej grafickej karte č. 1, ktorá je v počítači osadená.
Samostatná grafická karta 2 Zobrazí informácie samostatnej grafickej karte č. 2, ktorá je v počítači osadená.
M.2 PCIe SSD-1 Zobrazuje typ nainštalovaného primárneho disku SSD.
Typ napájacieho adaptéra Zobrazuje typ napájacieho adaptéra.
Systémová pamäť Zobrazí informácie o systémovej pamäti.
Rýchlosť pamäte Zobrazí informácie o rýchlosti pamäte.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\