Alienware m15 R3 Servisná príručka

Inštalácia systémovej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie systémovej dosky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Inštalácia systémovej dosky

Inštalácia systémovej dosky

Kroky

 1. Namontujte zostavu ventilátora a chladiča.
 2. Namontujte ľavú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Otočte zostavu systémovej dosky naopak a položte ju na miesto na zostavu opierky dlaní.
  POZNÁMKA: Pri montáži systémovej dosky pracujete so zostavou, ktorá pozostáva z týchto komponentov:
  • systémová doska,
  • ľavá vstupno-výstupná doska,
  • zostava ventilátora a chladiča.
 4. Zarovnajte otvory na skrutky v systémovej doske s otvormi v zostave opierky dlaní.
 5. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní ľavú vstupno-výstupnú dosku.
 6. Zaskrutkujte osem skrutiek (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní systémovú dosku.
 7. Zaskrutkujte tri skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní zostavu ventilátora a chladiča.
 8. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú k zostave opierky dlaní zostavu ventilátora a chladiča.
 9. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel snímača akcelerometra.
  POZNÁMKA: Pred pripájaním video kábla musí byť pripojený kábel snímača akcelerometra.
 10. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel snímača Tobii Eye Tracker.
  POZNÁMKA: Tento krok platí iba pre počítače vybavené technológiou Tobii Eye Tracker.
 11. Pripojte video kábel ku konektoru na systémovej doske a zaistite ho zatvorením poistky.
 12. Pripojte k dotykovému panelu kábel dotykového panela a zaistite poistku.
 13. Pripojte k systémovej doske kábel dosky radiča klávesnice a zaistite poistku.
 14. Pripojte k systémovej doske kábel portu napájacieho adaptéra.
 15. Zarovnajte pomocou západiek na ráme disku SSD M.2 a otvorov na systémovej doske otvory na skrutky v ráme disku SSD M.2 s otvormi na skrutky v systémovej doske.
 16. Zaskrutkujte tri skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú rám disku SSD M.2 k systémovej doske.
 17. Prevlečte cez vodiace úchytky na ľavom ventilátore a systémovej doske anténne káble.
 18. Prilepte lepiacou páskou anténne káble k systémovej doske a ľavému ventilátoru.
 19. Pripojte anténne káble k bezdrôtovej karte na ľavej vstupno-výstupnej doske.

  V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

  Tabuľka 1. Farebná schéma anténnych káblov

  V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

  Konektory na karte bezdrôtovej komunikácieFarba anténneho kábla
  Hlavný (biely trojuholník)Biela
  Doplnkový (čierny trojuholník)Čierna
 20. Pripojte k ľavej vstupno-výstupnej doske kábel tlačidla napájania a zaistite poistku.
 21. Položte na kartu bezdrôtovej komunikácie konzolu karty bezdrôtovej komunikácie.
 22. Zarovnajte otvor na skrutku v konzole karty bezdrôtovej komunikácie s otvorom na skrutku na karte bezdrôtovej komunikácie.
 23. Zaskrutkujte skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k ľavej vstupno-výstupnej doske.
 24. Prelepte systémovú dosku plastovou fóliou.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 2. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 3. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 4. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 5. Namontujte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 6. Vložte batériu.
 7. Vložte spodný kryt.
 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\