Alienware m15 R3 Servisná príručka

Kontrolky diagnostiky systému

POZNÁMKA: Diagnostické indikátory systému a indikátor stavu napájania sú umiestnené na tlačidle napájania (hlava mimozemšťana).
POZNÁMKA: Farba stavových indikátorov závisí od konfigurácie zvolenej v nástroji Alienware Control Center (AWCC).

Indikátor stavu napájania: signalizuje stav napájania.

Svieti neprerušovane
  • Počítač je zapnutý.
  • Napájací adaptér je pripojený a zostávajúca energia batérie je menej ako desať percent.

Pomaly sa rozsvecuje a zhasína – počítač je v režime spánku.

Nesvieti – počítač je v režime hlbokého spánku alebo je vypnutý.

Indikátor stavu napájania bliká oranžovo a spolu so zvukovými kódmi signalizuje poruchy.

Napríklad indikátor stavu napájania zabliká dvakrát červeno, zhasne a potom zabliká trikrát modro a zhasne. Tento vzor 2,3 bude pokračovať, kým sa počítač nevypne, čo naznačuje, že sa nezaznamenáva žiadna pamäť alebo RAM.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne signály indikátora napájania a príslušné problémy.

Tabuľka 1. Kódy LEDKódy LED pre problémy/zlyhanie komponentov v produkte.
Diagnostické svetelné kódy Opis problému
2,1 Chyba procesora
2,2 Systémová doska: zlyhanie systému BIOS alebo pamäte ROM (Read-Only Memory)
2,3 Nebola rozpoznaná žiadna pamäť alebo pamäť RAM (Random-Access Memory)
2,4 Zlyhanie pamäte alebo pamäte RAM (Random-Access Memory)
2,5 Nainštalovaná nesprávna pamäť
2,6 Chyba systémovej dosky alebo čipovej súpravy
2,7 Zlyhanie obrazovky
3,1 Porucha gombíkovej batérie
3,2 Zlyhanie rozhrania PCI, videokarty/čipu
3,3 Obraz na obnovenie sa nenašiel
3,4 Obraz na obnovenie sa našiel, ale je neplatný
3,5 Zlyhanie obvodu napájacieho zdroja
3,6 Neúplná aktualizáciu systému BIOS
3,7 Chyba zariadenia Management Engine (ME)

Indikátor stavu kamery: Ukazuje, či sa kamera používa.

  • Svieti neprerušovane – kamera sa používa.
  • Nesvieti – kamera sa nepoužíva.

Indikátor stavu Caps Lock: Ukazuje, či je zapnutá alebo vypnutá funkcia Caps Lock.

  • Svieti neprerušovane – funkcia Caps Lock je zapnutá.
  • Svetlo nesvieti – funkcia Caps Lock je vypnutá.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\