Alienware m15 R3 Servisná príručka

Demontáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky a vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Demontáž krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

  1. Odlepte plastovú fóliu, ktorá prekrýva systémovú dosku.
  2. Odpojte a odlepte od systémovej dosky kábel osvetlenia Tron.
    POZNÁMKA: Pred demontážou krytu zadnej vstupno-výstupnej dosky je nutné odpojiť kábel osvetlenia Tron, inak by ste mohli poškodiť počítač.
  3. Odskrutkujte dve skrutky (M2,5 x 5), ktoré pripevňujú kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky k zostave opierky dlaní.
  4. Odskrutkujte dve skrutky (M2,5 x 4), ktoré pripevňujú kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky k zostave opierky dlaní.
  5. Uchopte počítač obomi rukami pevne za bočné strany a palcami vytlačte von gumové nožičky na kryte zadnej vstupno-výstupnej dosky, aby ste kryt oddelili od zostavy opierky dlaní.
  6. Odstráňte zadný kryt vstupno-výstupnej dosky zo zostavy opierky dlaní.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\