Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž ľavej vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie ľavej vstupno-výstupnej dosky v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž ľavej vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Pomocou zarovnávacích kolíkov pripojte k zostave systémovej dosky konektor ľavej vstupno-výstupnej dosky.
  POZNÁMKA: Pri pripájaní konektora vstupno-výstupnej dosky dajte pozor na polaritu. Na riadne pripojenie konektora vstupno-výstupnej dosky použite zarovnávacie kolíky, aby ste nepoškodili počítač.
 2. Pomocou zarovnávacích kolíkov položte ľavú vstupno-výstupnú dosku na miesto a pripojte ju ku konektoru zostavy systémovej dosky.
 3. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 4,5), ktoré pripevňujú ľavú vstupno-výstupnú dosku k zostave systémovej dosky.

Ďalšie kroky

 1. Postupujte podľa krokov 3 až 24 návodu Montáž systémovej dosky.
 2. Namontujte pravú vstupno-výstupnú dosku.
 3. Namontujte kryt zadnej vstupno-výstupnej dosky.
 4. Namontujte disk SSD M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 5. Namontujte disk SSD M.2 2280. (ak je súčasťou počítača).
 6. Namontujte kartu WWAN/disk SSD vo formáte M.2 2230. (ak je súčasťou počítača).
 7. Vložte batériu.
 8. Vložte spodný kryt.
 9. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\