Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž batérie

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie batérie v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž batérie

Kroky

  1. Položte batériu na miesto na zostavu opierky dlaní.
  2. Zarovnajte otvory na skrutky na batérii s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní.
  3. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 4), ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní.
  4. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú batériu k zostave opierky dlaní.

Ďalšie kroky

  1. Vložte spodný kryt.
  2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\