Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž disku SSD M.2 2280

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Tento návod platí pre montáž disku SSD M.2 2230 do jedného z týchto slotov na kartu vo formáte M.2:
  • slot č. 1 na kartu M.2,
  • slot č. 2 na kartu M.2.

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie disku SSD M.2 2280 v počítači a vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž disku SSD M.2 2280

Montáž disku SSD M.2 2280

Kroky

  1. Zarovnajte drážku na disku SSD M.2 2280 s výčnelkom na slote na kartu M.2 na systémovej doske.
  2. Zasuňte disk SSD M.2 2280 do slotu na kartu M.2 na systémovej doske.
  3. Nasuňte na rám disku SSD M.2 kryt karty M.2 2280 na ochranu pred prehrievaním.
  4. Zarovnajte otvor na skrutku v kryte karty M.2 2280 na ochranu pred prehrievaním s otvorom na skrutku v zostave opierky dlaní.
  5. Zaskrutkujte skrutku (M2 x 2,5), ktorá pripevňuje disk SSD M.2 2280 k zostave opierky dlaní.

Ďalšie kroky

  1. Vložte spodný kryt.
  2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\