Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž dosky radiča klávesnice

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie dosky radiča klávesnica v počítači a vizuálny návod na jej montáž.

Montáž dosky radiča klávesnice

Kroky

  1. Pomocou zarovnávacích kolíkov umiestnite dosku radiča klávesnice na miesto na zostavu opierky dlaní.
  2. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú dosku radiča klávesnice k zostave opierky dlaní.
  3. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice a zatvorte poistku konektora.
  4. Pripojte k doske radiča klávesnica kábel klávesnice a zatvorte poistku konektora.
  5. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel podsvietenia klávesnice a zatvorte poistku konektora.

Ďalšie kroky

  1. Vložte batériu.
  2. Vložte spodný kryt.
  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\