Alienware m15 R3 Servisná príručka

Montáž dotykového panela

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené umiestnenie dotykového panela v počítači a vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž dotykového panela

Kroky

 1. Položte dotykový panel na miesto na zostavu opierky dlaní.
  POZNÁMKA: Prevráťte počítač a otvorte displej. Dotykový panel musí byť rovnomerne zarovnaný zo všetkých štyroch strán.
 2. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 1,9), ktoré pripevňujú dotykový panel k zostave opierky dlaní.
 3. Pripojte k dotykovému panelu kábel dotykového panela a zaistite poistku.
  POZNÁMKA: Tento krok sa vzťahuje iba na servisné zásahy, pri ktorých sa nevymieňa kábel dotykového panela.
 4. Prehnite kábel klávesnice.
 5. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel klávesnice a zaistite poistku.
 6. Pripojte k doske radiča klávesnice kábel dosky radiča klávesnice a zaistite poistku.

Ďalšie kroky

 1. Vložte batériu.
 2. Vložte spodný kryt.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Évaluez ce contenu

Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?
0/3000 characters
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez attribuer une note (1 à 5 étoiles).
  Veuillez indiquer si l’article a été utile ou non.
  Les commentaires ne doivent pas contenir les caractères spéciaux : <>()\